BG Version
EN Version


Софийски районен съд - Изпълнение на обществена поръчка за проект, доставка, инсталация и конфигуриране на активно оборудване на фирмата „Allied Telesis” и „Juniper Networks” за ядро, агрегиране и достъп на локална мрежа, както и Firewall устройство за 600 работни места. Договор за абонаментен сервиз на локалната мрежа.

Фирма „Оскар ЕЛ“ - Одит на локална мрежа. Сертифициране на локална мрежа. Преструктуриране на комуникационната инфраструктура. Доставка, монтаж и конфигурация на активно оборудване на фирмата Allied Telesis (L3 и L2 устройства) за осигуряване ядрото, агрегирането и достъпа до мражата. Договор за абонаментен сервиз на локалната мрежа, компютърните системи и UPS системите

СБАЛО (Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология“ – София, Пловивско поле 6, Проект, доставка, инсталация и конфигурация на активно и пасивно оборудване за Локална Мрежа (150 точки). Договор за абонаментна поддръжка на локална мрежа.

„VAREX Ltd” – Договор за абонаментна поддръжка на компютърни системи, активно и пасивно оборудване. . Изграждане и поддръжка на VPN мрежа между офис в София и бази в Пловдив, Ст. Загора, Монтана, Българене, Добрич и Русе.

НОМЦ („Национален Онкологочен Медицински Център“ – София, Пловивско поле 6, Договор за поддръжка на компютърни системи и активно и пасивно оборудване на локална мрежа.

Върховен Касационен Съд - Изпълнение на обществена поръчка за „Подмяна на износено оборудване и надстройка на ядро на локална мрежа в Съдебна Палата – София“ Проект, доставка, инсталация и конфигурация на активно и пасивно оборудване за надстройка на локална мрежа: ядро на локалната мрежа, агрегиращи комутатори и трасета в ядрото на локалната мрежа за скорост от 10 Gbps. Използвано е оборудване на фирмата Force10 Networks.

„БУЛМЕС ООД” – Доставка, инсталация и поддръжка на компютърни системи, активно и пасивно оборудване. Проект, инсталация и договор за поддръжка на локална мрежа на територията на производствен цех – Обеля и магазин (М. Луиза 29). Изграждане и поддръжка на VPN мрежа между производствен цеь и магазин. Договор за абонаментна поддръжка на локална мрежа, VPN мрежа, компютърни системи и сървъри.

Софийски Градски Съд – Доставка, монтаж и конфигурация на L3 мрежово оборудване и Firewall устройство.

„НЕОХИМ“ - АД – Димитровград. - Конфигуриране на ядро на мрежа, агрегиращи и аксес комутатори за обслужване на локална мрежа от около 800 работни места.

Force Delta, София – Изграждане и поддръжка на LAN и VPN (5 офиса в 4 града) на територията на България и Гърция. Договор за абонаментна поддръжка на локална мрежа, VPN мрежа и компютърни системи и сървъри.

„Евросервиз Тандер” – Доставка, инсталация и поддръжка на компютърни системи, активно и пасивно оборудване и VPN мрежа между Евросервиз Тандер - София, Сервиз Дружба - София, Сервиз Сион - София, Договор за абонаментна поддръжка на локална мрежа, VPN мрежа и компютърни системи и сървъри.

Life Style Център „STRAND” (www.strand.bg) - гр Бургас. Структурно окабеляване, проект, доставка, монтаж, конфигурация и поддръжка на пасивно и активно оборудване за локална мрежа (80 магазина + Детски Център + Офис + 7 кинозали), IP видеонаблюдение (54 видеокамери), IP Car Parking система, WiFi покритие (28 access points), Система за фоново озвучаване, Система за контрол на достъпа. Използваното активно оборудване е на фирмите Allied Telesis и Juniper. Договор за абонаментна поддръжка.

Прокуратура на Република България – Изпълнение на обществена поръчка за доставка на активно оборудване на фирмата Force10 Networks.

ISP (Internet Service Provider) „Evolink” – Доставка на активно оборудване на фирмата Force10 Networks за нуждите на международната и национална мрежа на фирма „Evolink”.

Фирма “Lirex” - Доставка на активно оборудване на фирмата Force10 Networks за нуждите на Прокуратура на Република България.

Участие в одит на комуникационната инфраструктура на Национален Статистически Институт ( София и 28 Териториални Статистически бюра в страната).

Административен съд – София – Проект, доставка, инсталация и конфигурация на активно и пасивно оборудване за локална мрежа.

ISP (Internet Service Provider) Centrum Group Europa – Проект, Доставка, Конфигурация на активно оборудване, обслужващо MAN на Centrum Group на територията на София.

ISP (Internet Service Provider) NET1 – Проект, Доставка, Конфигурация на активно оборудване, обслужващо оптичен/меден MAN на NET1 на територията на София.

“Национална Агенция по Кадастера – София” – Проект, доставка, инсталация и конфигурация на активно и пасивно оборудване за Локална Мрежа на Националната Агенция по кадастера (300 точки).

„Съдебна Палата – София” - Проект, доставка, инсталация и конфигурация на активно и пасивно оборудване за Локална Мрежа в Съдебна Палата – София (4000 точки).

Alhpa Bank, Emporiki Bank, Piraeus Bank - Структурно окабеляване, тестване и сертифициране на локални мрежи в офиси в България.

Всички права запазени!

Правна информация

Дизайн и код

ВАН Компютри ООД 2022